שאלה:

1

תשובה:

שאלות

נפוצות

שאלה:

2

תשובה:

ככל שתקבע לך דרגת נכות צמיתה בשיעור של 9%-19% תהיה זכאי נלקבלת מענק חד פעמי. ככל שתקבע לך דרגת נכות צמיתה בשיעור של 20% ומעלה תהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית.

דרגת נכות נמוכה מ- 9% אינה מזכה בפיצוי כספי.

כמו כן, ניתן לקבל קצבה חודשית עבור נכות זמנית בשיעור 9%-100%.

שאלה:

3

תשובה:

דמי פגיעה הם תשלום שמשולם ע"י המוסד לביטוח לאומי למי שנפגע בעבודתו כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע, וזאת כאשר הנפגע אינו מסוגל לעבוד וברשותו אישור רפואי מתאים מרופא משפחה.

משרד עורכי דין SMB
טל. 077-2070244 | פקס. 077-2070245
 office@smb-law.co.il
 
סניף תל אביב:
רח׳ הברזל 34, אגף א׳, רמת החייל, ת״א
 
סניף הוד השרון:
רחוב הגנים 25, תא דואר 3804, הוד השרון

צור

קשר

Success! Message received.